© 2009   M.G. Hillebrand
Algemene voorwaarden

Psychologisch onderzoek

In een psychologisch onderzoek kunnen de volgende aspecten onderzocht worden:
     •  intelligentieniveau;
     •  opbouw van de intelligentie;
     •  aandachtsspanne;
     •  concentratievermogen;
     •  verwerkingssnelheid;
     •  werkgeheugen;
     •  persoonlijkheid;
     •  sterke en zwakke kanten van de intelligentie en persoonlijkheid;
     •  tevredenheid t.a.v. school;
     •  werkhouding;
     •  aanleg voor dyslexie.

Bij kinderen vanaf 14 jaar kunnen desgewenst ook nog de volgende zaken onderzocht worden:
     •  de beroepsvoorkeur.

en m.b.t. het persoonlijkheidsonderzoek:
     •  sociale vaardigheden en - angst;
     •  copingstrategie;
     •  mentale weerbaarheid.Procedure
    meer info ›››