© 2009   M.G. Hillebrand
Algemene voorwaarden

Psychologisch onderzoek

Procedure
De procedure is voor de doelgroepen hetzelfde, alleen de tests en aanpak zijn aan de leeftijd aangepast. De psycholoog werkt de gehele dag één op één samen met de klant. Nadat er een test is gemaakt wordt de uitslag naar de klant teruggekoppeld. Hierdoor blijven we in gesprek, kunnen er nieuwe inzichten ontstaan en is er een goede mogelijkheid voor observatie gedurende dag.

 • Intakegesprek
  • Tijdens dit gesprek zal de psycholoog samen met de ouders op systematische wijze de levensloop van het kind in kaart brengen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de emotionele en sociale ontwikkeling, gemaakte keuzes, kwaliteiten en valkuilen van de cliënt in zowel de thuis- als schoolsituatie. Tevens komen de behoefte en verwachtingen van de cliënt aan de orde. Indien gewenst kan er ook een gesprek met de school plaatsvinden.
 • Testdag
  • De testdag begint met een interview met het kind/de jong volwassene. Vervolgens worden er gedurende de gehele dag verschillende tests afgenomen. Aan de hand hiervan wordt er bepaald welke volgende test er afgenomen zal worden. Op deze manier krijgt de cliënt een op maat gemaakte testdag.
  • De volgende tests zullen afgenomen worden:
   • intelligentietest;
   • werkgeheugentest;
   • persoonlijkheidstest;
   • beroepskeuzetest (niet voor kinderen uit groep 7 en 8);
   • werkhoudingtest;
   • afhankelijk van de uitkomsten van de tests kan de psycholoog er voor kiezen aanvullende tests af te nemen zoals een test voor:  aanleg voor dyslexie, de opvatting van het kind over school, sociale vaardigheden en - angst, copingstrategieën en weerbaarheid.
  • Aan het einde van de dag vindt er een evaluatie van de testdag plaats met een voorlopig advies.
 • Eindgesprek
  • Na enkele dagen zullen het rapport en de concrete adviezen met de ouders besproken worden. Indien gewenst kan het kind/de jong volwassene bij dit gesprek aanwezig zijn.

Indien de klant het wenst of de psycholoog het adviseert kan er verdere begeleiding  plaatsvinden. Er zou ook voor een training gekozen kunnen worden. Deze begeleiding en training worden apart in rekening gebracht.Psychologisch onderzoek
‹‹‹ meer info