© 2009   M.G. Hillebrand
Algemene voorwaarden

School-, Studie- en beroepskeuze

De keuze:

Middelbare school
Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool (en hun ouders) is het niet altijd gemakkelijk om alleen op grond van de uitslag van de Cito-toets een schoolkeuze te maken. Intelligentie is niet de enige factor die van belang is voor de keuze van een middelbare school. Ook de persoonlijkheidskenmerken, sociale vaardigheden, motivatie, eventuele (fysieke) beperkingen en de sociale omgeving spelen een rol. Daarbij komen nog de wensen en verwachtingen van de jongeren en hun ouders. Door zorgvuldig alle elementen in kaart te brengen, krijgen leerlingen en hun ouders inzicht in wat ze willen en in wat er mogelijk is.

Doelgroep
    • Kinderen uit groep 7 en 8.

Studie en beroep (profiel / vervolgopleiding)
Pubers en adolescenten staan vaak voor een lastige opgave wanneer ze op relatief jonge leeftijd een keuze moeten maken voor een profiel, een vervolgopleiding of een toekomstig beroep. Deze levensfase kenmerkt zich door grote lichamelijke, geestelijke en sociale veranderingen. Het is een interessante en boeiende periode, die ook uitputtend kan zijn. In deze verwarrende tijd kan een studie- of beroepskeuzetest inzicht geven in de kwaliteiten, interesses, persoonlijkheidskenmerken, valkuilen en sterke en zwakke kanten van het kind / de jong-volwassenen.

Doelgroep
    • Middelbare scholieren;
    • Studenten.

Procedure
    meer info ›››