© 2009   M.G. Hillebrand
Algemene voorwaarden

Vaardigheidstrainingen

Procedure

 • Intakegesprek
  • Er vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en trainer over de doelen en strategieën van de organisatie. Daarnaast legt de psycholoog de uitgangspunten voor de training uit.
 • Voorbereiding
  • De psycholoog verdiept zich in de werk- of levenssituatie van de deelnemers aan de training, analyseert en vergelijkt de trainingsbehoeften en formuleert reële en aanvaardbare trainingsdoelen.
 • Terugkoppeling trainingsdoelen
  • De geformuleerde trainingsdoelen worden besproken met de opdrachtgever en waar nodig aangepast.
 • Ontwerpen programma
  • De psycholoog ontwikkelt een training op maat. Deze training wordt afgestemd op de werk- of levenssituatie van de deelnemers, op de doelen van de organisatie en deelnemers en op de vaardigheden, wensen en leerstijlen van de deelnemers.
 • Uitvoering programma
  • Het trainingsprogramma wordt uitgevoerd op de locatie van de opdrachtgever of op een locatie die is geselecteerd door M.G. Hillebrand Psychologisch Adviesbureau.
 • Evaluatie
  • Er wordt nagegaan of de gestelde doelen door de training behaald zijn, of de training bijgedragen heeft aan het vergroten van de effectiviteit van de organisatie en hoe de training het gedrag van de deelnemers heeft beïnvloed.
 • Follow-up
  • Na enige tijd komt de psycholoog nogmaals samen met de deelnemers. Het effect van het trainingsprogramma wordt bekeken en er wordt nagegaan of het gelukt is de verworven vaardigheden in praktijk te brengen.

   Vaardigheidstrainingen    Sociale vaardigheidstrainingen    Interculturele vaardigheidstraining
   ‹‹‹ meer info                          ‹‹‹ meer info                                ‹‹‹ meer info