© 2009   M.G. Hillebrand
Algemene voorwaarden

Vaardigheidstrainingen

Sociale vaardigheidstrainingen

Doel
Sociale vaardigheidstrainingen zijn erop gericht deelnemers meer inzicht en meer handigheid te laten verwerven in het beter omgaan met de medemens. Omdat gedragsuitbreiding of -aanpassing aangeleerd moet worden gebruiken we tijdens de training gestructureerde leer- en oefensituaties. Hierdoor zullen de deelnemers leren hun vaardigheden te verbeteren en in de praktijk te brengen. Daarbij wordt gekozen voor een systematische, persoonsgerichte aanpak op maat, die zowel actief als interactief is. Goede groepsontwikkeling, een prettige sfeer en onderlinge openheid zijn voor de kwaliteit van het leerproces essentieel. De sociale vaardigheidstraining is aan ieder opleidingsniveau aan te passen en stelt, door de grote toepasbaarheid, de deelnemers in staat beter te functioneren in hun werk- of sociale omgeving. Voorbeelden van sociale vaardigheidstrainingen zijn onder andere:

  • Managementtraining
  • Verkooptraining
  • Sollicitatietraining
  • Teamtraining
  • Conflicthanteringstraining
  • Onderhandelingstraining
  • Assertiviteitstraining
  • Communicatietraining

Doelgroep
    • Medewerkers van bedrijven, instellingen en overheden
    • Particulieren

Vaardigheidstrainingen             Interculturele vaardigheidstrainingen             Procedure
        ‹‹‹ meer info                                        meer info ›››                                 meer info ›››