© 2009   M.G. Hillebrand
Algemene voorwaarden

Werkgeheugentraining

Procedure
De procedure is voor de doelgroepen hetzelfde, de aanpak is aan de leeftijd aangepast.

 • Intakegesprek
  • Tijdens dit gesprek gaat de psycholoog na of de kandidaat daadwerkelijk een werkgeheugenprobleem heeft en geschikt is voor de training. Vervolgens zal de psycholoog de werkwijze van de training uitleggen.
 • Start-sessie
  • Tijdens deze sessie zal de psycholoog samen met de kandidaat en de trainingshulp de training opstarten en plannen.
 • Wekelijkse begeleiding van de psycholoog
  • Gedurende de eerste 5 of, indien gewenst, 6 weken zal de psycholoog 1x per week de kandidaat begeleiden (dit kan in overleg vaker plaatsvinden).
  • Gedurende het jaar met de minisessies zal er eens per 2 maanden contact zijn.
 • Afsluitsessie
  • Ongeveer 4 weken na het afronden van de eerste 5/6 trainingsweken zal er nog een gesprek plaatsvinden waarin de ontwikkelingen en het rapport besproken worden.
 • Follow-up
  • De follow-up vindt 6 maanden na de afsluitsessie plaats. In dit gesprek worden de effecten van de training besproken.


Wat is werkgeheugen?                De training
    
‹‹‹ meer info                              ‹‹‹ meer info